All Around Protection Para sa Ating Loved Ones na Bedridden at Incontinent

Maraming roles ang ginagampanan natin sa pag-aalaga ng mahal nating seniors na incontinent

Maaaring tinutulungan natin silang: 

●    I-adjust ang kanilang fluid intake based sa doctor’s recommendation

●    Mag-arrange ng bathroom trips 

●    Magprovide ng urinals o mga arinola to help them reach the toilet 

●    Magpalit ng kanilang diaper at damit

Paano nagiging incontinent ang isang tao?

Let’s not forget na kasama din sa ating role bilang elderly carer ang pagpapaliwanag kung bakit nagiging incontinent ang isang tao. 

It helps them understand that incontinence is inevitable, at hindi nila dapat isipin na kaya nila itong i-control. Further complications may also arise kapag hi-nold nila ang kanilang pee or bowel. The more they understand the situation, the more likely they will be willing na tumanggap ng tulong. Here are some of the reasons for incontinence.

Reasons for incontinence

Age

Incontinence is common sa mga elderly dahil kapag matanda na, mas mahina na ang mga muscles supporting the pelvic organs, tulad ng bladder1. Kaya’t mabuting i-explain sa ating mga grandparents na maaaring part ng aging process ang kanilang incontinence at hindi ito totally maiiwasan.

UTI

Kapag may urinary tract infection, pwedeng makaramdam ng pain at increased urge na umihi. Sa oras na gumaling ang UTI, mawawala din ang increased urge na ito. 

Enlarged prostate

Older males can become incontinent dahil isa ito sa symptoms of an enlarged prostate. Kapag malaki kaysa normal ang prostate, maaari nitong i-squeeze ang daanan ng ihi (urethra) at parte ng pantog, causing leakage. Please keep in mind that there are many other symptoms of an enlarged prostate, such as urinary retention at mahinang stream ng urine. 

Neurological disorders

Maaari ding maging incontinent ang mahal nating elderly kapag may problema sa communication between the brain and the muscles and nerves of the bladder3.  Possible ang problema na ito after certain conditions, such as stroke or spinal cord injury. 

Physical disability

Kapag may physical disability ang matanda, maaaring mahirapan syang makarating sa toilet on time. Depende sa restriction, maaari ding hindi sila totally makagagamit ng toilet. This is called functional incontince4.. 

Pregnancy

Isa sa mga posibleng sintomas ng buntis ay incontinence. Nangyayari ito dahil habang lumalaki ang bata sa sinapupunan ay nai-squish ang pantog. Also, it can happen because pregnancy can weaken the pelvic floor muscles that support organs kasama na ang bladder. 

Ginhawa dulot ng adult diapers

Sa mga pagkakataong pangmatagalan na ang incontinence o hindi na mari-reverse ang dahilan nito, malaking ginhawa ang pagsusuot ng adult diaper.  

To provide the best care to our elderly loved ones, dapat nating piliin ang diaper na may all-around protection, like Caress, the No. 1 adult diaper brand in the Philippines. It has the following features na magiging katuwang natin in caring for our loved ones with incontinence: 

●    Super absorbent pad that keeps wetness away from the skin and locks it inside the diaper. Bibigyan sila nito ang dry feeling, which promotes comfort that can also help sa mahimbing na tulog. 

●    Antibiosis feature na pumipigil sa growth ng rash-causing bacteria. Malaking tulong ito to prevent diaper rash, which is a very common concern among those na nagsusuot ng diaper. 

●    Odorless protection dahil kaya ng Caress adult diaper to instantly neutralize bad odor kahit pa marami ang urine output. With this, they can feel fresh and confident!

●    Double row adhesive tapes and frontal tape, which makes adjustment easier and convenient, para sa tamang fit and comfort. Dahil sakto ang fit, iwas leakage and lawlaw feeling din ang Caress, which is great para sa everyday use. 

●    Wetness indicator and leak guard. Ang wetness indicator ay tutulong na malaman kung dapat na palitan ang diaper and the leak guard can prevent leakage. Malaking ginhawa ito, lalo na para sa incontinent elderly na may restrictions sa paggalaw o physical disability

●    LDL and Absorbent Core. Ang Caress ay mag Liquid Distribution Layer and absorbent core that keep wetness away from the skin and locks it inside the diaper for a clean and dry feeling. LDL also helps prevent bulking in one side of the diaper. 

Para sa tulong na maaasahan mo, remember, Caress cares. Ito ang ating magiging kaagapay sa pagbibigay ng ligtas na proteksyon at ginhawa sa ating mahal na seniors. Check out Caress products sa Shopee and Lazada stores.


References

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17596-urinary-incontinence

https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/patient-information/conditions-treated-a-to-z/enlarged-prostate

https://www.yalemedicine.org/conditions/neurogenic-bladder-and-incontinence#

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/incontinence-and-continence-problemsRelated Articles